Dziedziczenie ustawowe

Korzystając z porady prawnej polecanego adwokata z Łodzi Pani Moniki Kitsche-Kwasiborskiej, ustanowimy spadkobierców swojego majątku bez potrzeby sporządzania testamentu. Forma dziedziczenia ustawowego zakłada, że po śmierci danej osoby jego majątek przypada najbliższej rodzinie wraz z dokładnym określeniem kręgu uprawnionych osób oraz udziałów poszczególnych spadkobierców w spadku. Ponadto ustawa przewiduje co stanie się z majątkiem, gdy nie ma testamentu i krewnych mogących dziedziczyć. Określone w ustawie zasady dziedziczenia są sztywne i nie stosuje się od nich odstępstw.

Kancelaria Adwokacka Monika Kitscha-Kwasiborska
Juliusza Kossaka 9/1
93-213 Łódź
tel. 664-137-647